Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2021 година

 

"Екогруптранс - 2“ ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово
ЕТ „Векир – Радка Бележкова“ - с. Годлево
ЕТ „Елимекс – Иван Радевски“ - гр. Троян
ЕТ „Красимир Соленков“, с. Осиково, общ. Гърмен
Община Благоевград за обект „Канализационна система на гр. Благоевград“ – ПСОВ
„26 май“ ЕООД - гр. Благоевград
„А.Н.Н.2“ ООД - гр. София
„БЕЛАСИЦА“ АД - гр. Петрич
„Белла - стил“ АД - гр. Петрич
„Билдинг компани” ЕООД - с. Дъбница, общ. Гърмен
„Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев
„БК и РЗ Оранжерии Петрич“ ЕООД - гр. Петрич
„БК и РЗ Оранжерии Петрич“ ЕООД - гр. Петрич (2)
„Бор Димитров 06“ ЕООД - гр. Сандански
„Булгарконсерв Рупите“ ООД - с. Рупите
„Валсон-К“ ЕООД – гр. Сандански
„ВАНИКО“ ООД - гр. Благоевград
„ВЛК ПЛАСТ“ ЕООД - гр. Сандански
„Гехард“ ЕООД - гр. София
„Гомсил“ ООД - гр. Благоевград
„Грийн хаус Сандански“ ЕООД - гр. Сандански
„ДГ Строй“ ООД – с. Микрево, общ Струмяни
„ЕМИ КАРС“ ЕООД - гр. Симитли
„Ес Ти Ес Медикал груп” АД - гр. Сандански
„К и ТЕХ Кънчев Инжекшън Тех“ ЕООД - гр. Пловдив
„Калър бокс“ ЕООД - гр. Благоевград
„Карол Фернандес Мийт“ ООД - гр. Благоевград
„Кен Съплай“ ООД - гр. Благоевград
„Корона ИТ“ ООД - гр. Якоруда
„КРИСМАР” ЕООД - гр. Сандански
„Мело 98К“ ЕООД - гр. Сандански
„Месокомбинат Разлог“ ООД - гр. Разлог
„Месокомбинат Разлог“ ООД - гр. Разлог (3)
„НИДЕКС“ ООД - гр. София
„Ники и Джеки“ ЕООД - гр. Сандански
„ОТТОБОК МАНЮФЕКЧЪРИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - гр. Благоевград
„Пирин голф клуб“ ООД - гр. Разлог
„Пирин пеллет“ ЕООД - гр. Разлог
„Рила мес“ ЕООД - гр. Рила
„Рилана“ ЕАД - гр. Благоевград
„Росела“ АД – гр. Симитли
„РОСИВО“ ООД - гр. Благоевград
„Топик 2012“ ООД - гр. Сандански
„Хот Спрингс - Баня“ ЕООД, с. Баня, общ. Разлог