Съдържание

Посетители

В момента има 712  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2024 година

 

ЕТ „Антон Тотев 92“ - с. Спатово, общ. Сандански
ЕТ „Зора-КК-Георги Бояджийски“ - гр. Банско
ЕТ „ЗП-Ибрахим Хаджи“ - с. Корница, общ. Гоце Делчев
ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ –Антоний Хаджимаргаритов“ - с. Ръждак, общ. Петрич
ЕТ „Красимир Соленков“ - с. Осиково, общ. Гърмен
ЕТ „Марта-СКМ-Стойне Манов“ - гр. Симитли
ЕТ „Румен Гюльов“ - гр. Гоце Делчев
Община Разлог за „Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог“, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда
„Авист“ ЕООД - гр. Петрич
„Агрини” ЕООД - землище на с. Склаве
„Агромах Продакшън“ ЕООД - с. Бело поле
„АЙВИО” ЕООД - с. Баня, общ. Разлог
„АЛТ КО“ ООД - гр. Кресна
„Ангел Тумбев - Надежда“ ЕООД - гр. Разлог
„Ауто Ойл – К. А“ ЕООД – с. Гърмен
„Белла - стил“ АД - гр. Петрич
„Бор – Димитров – 06“ ЕООД - гр. Сандански
„ВМД - Кабелтехник“ ООД - гр. Гоце Делчев
„Гранд Хотел Мениджмънт eнд Маркетинг” ЕООД
„Дизайн Софа С“ ЕООД - с. Марикостиново
„Еко-Ботълс“ ЕООД – гр. Благоевград
„Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София
„И. Г. Турс“ ЕООД - с. Поленица, общ. Сандански
„Интерхотел – Сандански – България“ АД - гр. Сандански
„ИФЕСТОС БАЛКАН“ ООД – гр. Петрич
„Калър бокс“ ЕООД - гр. Благоевград
„Кииг“ ЕООД - гр. Петрич
„Либера Естейт“ ООД – гр. София
„М8“ ООД – гр. Петрич
„Мебел Комерс“ ЕООД – гр. Добринище
„Месокомбинат Разлог“ ООД - гр. Разлог
„Наталия – ММ” ООД - гр. Гоце Делчев
„НИДЕКС“ ООД - гр. София
„Пирин Спринг“ АД - с. Баничан
„Регина Фактори“ ЕООД - гр. Благоевград
„Росела” АД - гр. Симитли
„Софарма” АД - гр. София
„ТИ ЕР СИ“ ООД - с. Левуново, общ. Сандански
„Топик 2012“ ООД - гр. Сандански
„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД – гр. Благоевград
„Фамили Партнерс“ ООД - с. Коларово
„Феникс Мениджмънт” ЕООД