Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Белица и екологична оценка към него

На основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, РИОСВ-Благоевград съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по изготвения предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Белица, включително и на доклад за екологична оценка (ЕО) на ОУП на община Белица

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Гоце Делчев и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 09.02.2018 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Гоце Делчев, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Прочети още...

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Кочериново и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 27.10.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Кочериново, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Якоруда и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 15.07.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Якоруда, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Рила и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 29.06.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Рила, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Прочети още...

Изменение на правилника за ЕЕС

Със Заповед № 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите е утвърден Правилник за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции по околна среда и водите, приет на Колегиум на Министерство на околната среда и водите на 09.03.2015 г.
С ПИД се въвеждат нови механизми за избор и участие на представители на неправителствени организации и експерти с определена компетентност или специалисти по планове и програми в заседанията на ЕЕС.