Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

І. НОРМАТИВНА УРЕДБА

II. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Контрол върху състоянието на водите и водните обекти по поречията на реките Струма и Места в териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград.

СПИСЪК на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, и включени в "Информационна система за мониторинг и управление на водите" за 2015 година

 

НАИМЕНОВАНИЕ

НАСЕЛЕНО
МЯСТО/ ОБЩИНА

РЕКА

ПОРЕЧИЕ

брой зауствания

пробо-вземания

1

Община Благоевград, Канализационна система гр.Благоевград с ГПСОВ

гр. Благоевград

р. Струма

СТРУМА

1

2

2

"26 май" ЕООД   Благоевград - Галваничен цех с. Покровник

с. Покровник/ Благоевград

р. Струма

СТРУМА

1

2

3

"Агромах" ЕООД с. Бело поле, Производствена база с. Бело поле - ТМСИ и асфалтова база и Бетонов център

с. Бело поле/ Благоевград

р. Струма

СТРУМА

2

4

4

Община Симитли, Канализационна система гр. Симитли

гр. Симитли

р. Струма

СТРУМА

2

2

5

Община Кресна, Канализационна система гр. Кресна

гр. Кресна, с. Сливница, с. Долна Градешница

р. Струма

СТРУМА

4

4

6

Община Сандански, ПСОВ с. Вълково

с. Вълково/Сандански

р. Струма

СТРУМА

1

2

7

Община Сандански, Канализационна система гр. Сандански

гр. Сандански

р. Санданска Бистрица

СТРУМА

1

1

8

"Дамяница"АД с. Дамяница - Винарна с. Дамяница

с. Дамяница/ Сандански

отводнителен канал, р. Струма

СТРУМА

1

2

9

Община Петрич, Канализационна система гр. Петрич

гр. Петрич

р. Струмешница

СТРУМА

1

1

10

"Бест пластик" ООД с. Капатово, Община Петрич - Цех за рециклиране на пластмасови отпадъци с. Капатово

с. Капатово/ Петрич

р. Мелнишка

СТРУМА

1

2

11

Община Якоруда, Канализационна система гр. Якоруда

гр. Якоруда

р. Места

МЕСТА

2

2

12

Община Белица, Канализационна система гр. Белица - гр. Белица, с. Краище, с. Горно Краище, с. Дагоново

гр. Белица

р. Места

МЕСТА

9

9

13

"Екоинженеринг - РМ" ЕООД гр. София, ПСОВ с. Елешница

с. Елешница/ Разлог

Вълчо дере, приток на р. Места

МЕСТА

1

2

14

Община Разлог, Канализационна система гр. Разлог с ГПСОВ

гр. Разлог, м. Ръковиците

р. Изток

МЕСТА

1

2

15

ЕТ "Векир - Радка Бележкова" с. Годлево - Предприятие за производство на мляко с. Годлево

с. Годлево/ Разлог

р. Радоновец, приток на р. Стара река

МЕСТА

1

2

16

Община Банско, Канализационна система гр. Банско

гр. Банско

р. Глазне

МЕСТА

4

4

17

"Юлен" АД- гр.Банско, Канализационна система с ПСОВ м. "Бъндеришка поляна"

Туристическа и ски зона гр. Банско, м.Бъндеришка поляна/ Банско

р. Бъндерица

МЕСТА

1

1

18

"Юлен" АД - гр.Банско, Канализационна система с ПСОВ м. "Шилигарника"

Туристическа и ски зона гр. Банско, м. Шилигарника/ Банско

дере, ляв приток на р. Икришка

МЕСТА

1

1

19

"Юлен" АД - гр.Банско, Канализационна система с ПСОВ м. "Платото"

Туристическа и ски зона гр. Банско, м. Платото/ Банско

дере, десен приток на р. Икришка

МЕСТА

1

1

20

Община Гоце Делчев, Канализационна система гр. Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев

р. Градска (р. Туповишка)

МЕСТА

1

1

 

СПИСЪК на обекти с пречиствателни съоръжения за отпадъчни води (ПСОВ) към галванични цехове, подлежащи на контрол през 2015 г.:

  1. "26 май" ЕООД - гр. Благоевград
  2. „Орбел – 2001" АД – гр. Гоце Делчев
  3. "Инкомс Телеком" АД - Завод за телефонна апаратура - гр. Банско
  4. „Галвани ЕООД - гр. Гоце Делчев
  5. "Хера 2006" ООД - гр. Гоце Делчев