Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Становища по екологична оценка

БД-02/2018 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02/2018 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Гоце Делчев

Възложител: Община Гоце Делчев с адрес гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна“ № 2, Булстат 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01/2018 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2018 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Рила

Възложител: Община Рила с адрес на седалище област Кюстендил, Община Рила, гр. Рила, пл. “Възраждане“ № 1, Булстат 000261598

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02/2016 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02/2016 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Общ устройствен план на Община Якоруда

възложител Община Якоруда с адрес гр. Якоруда, ул. “Васил Левски“ № 1, Булстат 000025039

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01/2016 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2016 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Общ устройствен план на Община Разлог

възложител Община Разлог с адрес гр. Разлог, ул. “Ст. Стамболов“ № 1, Булстат 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N7/2015 г.

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N 7/2015 г.

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Становище по екологична оценка № БД- 02/2015 г. на РИОСВ-Благоевград, с което е съгласуван Осъгласуван Общ устройствен план на Община Банско с възложител Община Банско, адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, БУЛСТАТ: 000024663

От  тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02/2015 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02/2015 г.

СЪГЛАСУВАМ Общ устройствен план на Община Банско, Община Банско с адрес гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров“ № 1, Булстат 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N4/2015 г.

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N 4/2015 г.

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Становище по екологична оценка № БД- 01/2015 г. на РИОСВ-Благоевград, с което е съгласуван Общ устройствен план на Община Сандански с възложител Община Сандански, с адрес гр. Сандански, бул. “Свобода“ № 14, Булстат 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението