Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №103/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за промишлени стоки и паркинг в имот № 023001 с площ 4.101 дка, местност „Реката", землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №102/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на МВЕЦ „Перлешка" на р. Перлешка, землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград"

Съобщение №101/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета" на р. Стружка и р. Еловица, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград"

Съобщение №100/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на орехово насаждение в имоти №№ 005052 с площ 9.831 дка, 005053 с площ 9.831 дка, 005047 с площ 10.000 дка и 005046 с площ 10.000 дка, местност „Орехово поле", землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград"

Съобщение №99/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Отглеждане на сладководна риба във водоем с площ 20.311 дка, представляващ имот № 000078, местност „Долна шиявица", землище на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград"

Съобщение №98/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на напорен резервоар за питейно води в част (0.320 дка) от имот № 000473 с обща площ 124.921 дка, местност „Ридо", землище на с. Крумово, община Кочериново, област Кюстендил"

Съобщение №97/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство и пристройка към СБАЛО „Свети Мина" – ІІ етап, находяща се в УПИ VІ, кв. 2, Промишлена зона на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"