Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 1/05.01.2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 1/05.01.2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-76-ПР/2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до Община Петрич- ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-27-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-27-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Търговско-развлекателен комплекс с магазини, супермаркет, бързо хранене, кинозали, паркинг и трафопост в поземлен имот с идентификатор 04279.130.648 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 14/22.12.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 14/22.12.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-29-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на РИОСВ – Благоевград - ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-46-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-46-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на река Градевска, ляв приток на р. Струма в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадени писма изх. №2780(3)/14.09.2017 г., изх. №2780(5)/13.10.2017 г. и изх. №2780(6)/15.11.2017 г.

Съобщение за издадени писма на РИОСВ - Благоевград изх. №2780(3)/14.09.2017 г., изх. №2780(5)/13.10.2017 г. и изх. №2780(6)/15.11.2017 г. до „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-94-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-94-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Бистрица - 3“ на река Благоевградска Бистрица, землище на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-92-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-92-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Бистрица - 1“ на река Благоевградска Бистрица, землище на с. Бистрица, община Благоевград“

Прочети още...