Съдържание

Посетители

В момента има 229  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-63-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-63-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за водоснабдяване на автомивка в УПИ №005135, местност „Завоя“ в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-53-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-53-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма в поземлен имот №017445 с площ 6868 м2, местност „Блатата“ в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-33-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-33-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицекланица с капацитет 10 000 птици (14 тона трупно месо) на денонощие в поземлен имот с идентификатор 17395.153.14 в местността „Заемджиков чифлик/Мочура“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-30-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-30-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма с капацитет 150 животни“ в поземлен имот с идентификатор 17395.112.7 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжериен комплекс в имот №102020 с площ 8.069 дка, местност „Долни лозя- 2“ в землището на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“,

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-58-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-58-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Разширение на дейността на площадка, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.32.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-50-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-50-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва на изравнител „Петрово“, находящ се в поземлен имот №000366, местност „Ферово“ в землището на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград към МВЕЦ „Петрово“

Прочети още...