Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-10-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-10-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-10-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Направа на авариен примитивен водопровод за рибно стопанство при МВЕЦ „Аранаутица“, землище на с. Сенокос“, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „АРА“ ООД

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-9-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-9-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-09-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Почистване на язово водохващане „Лъките“, изградено на р. Пиринска Бистрица, на кота 1272 м. към ВЕЦ „ПИРИН“

Възложител: „Пиринска Бистрица – Енергия“ ЕАД

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-8-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-8-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-08-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект - река Благоевградска Бистрица с цел охлаждане на топлообменник на котел в имот с идентификатор 04279.619.234 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград“

Възложител: „РУБИН СПЕД“ ЕООД

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-7-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-7-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-07-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 66460.15.24, местност Мерията по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: М.Б

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-6-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-6-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-06-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, търговски обект, офиси и автомивка в поземлен имот с идентификатор 18366.67.35 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: М.Б и А.Б

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-5-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-5-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-05-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрив на съществуващи сгради в поземлен имот с идентификатор 05606.33.96 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „БИОМИЛК-М“ ЕООД

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-4-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-4-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-04-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за „Технологичен план за залесяване от 2022 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Симитли“ (ТП „ДГС Симитли“), землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: ТП „ДГС Симитли“

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението