Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-27-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Изграждане на магазин за хранителни стоки, склад за търговия на едро, заведение за обществено хранене с общежитие, служебен паркинг, гараж за служебни автомобили и хале за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.353 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Б. К., П. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Жилищно строителство – изграждане на еднофамилни къщи в поземлен имот с идентификатор 02693.311.23, местност Конещица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГРИЙН ИНВЕСТ ГРУП БГ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатори 02676.28.10, 02676.28.4, 02676.28.8, 02676.28.12 и 02676.28.3, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, „Жилищно строителство и обществено обслужване в поземлени имоти с идентификатори 02676.26.1010, 02676.26.22 и 02676.26.20, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, и обединяване в нов поземлен имот с идентификатор 02676.26.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, „Жилищно строителство, обществено обслужване и техническа инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 02676.26.24, 02676.26.28, 02676.26.30, 02676.26.31, 02676.26.27, 02676.26.40, 02676.26.34, 02676.26.29, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, и обединяване в нов поземлен имот с идентификатор 02676.26.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕДЕЛВАЙС БУТИК ХОТЕЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за УПИ ІХ-8811, кв. 165 по плана на кв. Грамада, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград – Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и други видове храни“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВАНТО 2017“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия на покрива на новоизградените сгради с мощност до 90 киловата, хидропонна система за покълване на житни култури, система за производство на фураж от зърнени храни в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГМ - МИЛЕВ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия до 90 киловата, разположена на покрива на изградена сграда за отглеждане на животни и автоматизация на процесите по доене и управление на стадото в съществуваща кравеферма за отглеждане на млекодайни крави в поземлени имоти с идентификатори 44416.2.219 (стар №002219), местност Граматиковица и имоти с идентификатори 44416.2.54, 44416.2.55, 44416.2.81 и 44416.2.51, местност Долна бара по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ и „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за сирене, кашкавал и други млечни продукти с капацитет 5 тона преработено мляко дневно в имот с идентификатор 44416.2.219, местност Граматиковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. Х.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в поземлен имот с идентификатор 52074.1.16, местност Шопов гроб по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РЕГИНА ТРАНС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението