Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №553/2020

Изх. №2090(1)/03.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW в УПИ II-127, кв. 5 по плана на с. Яворница, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Е. К.

Прочети още...

Съобщение №552/2020

Изх. №2089(1)/03.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в УПИ VII-75, кв. 16 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „РОСИДА 04“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №551/2020

Изх. №2088(1)/03.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в УПИ VII-198, кв. 22 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „РОСИДА 04“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №550/2020

Изх. №2072(1)/03.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 63542.604.541 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ръждак, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. С.

Прочети още...

Съобщение №549/2020

Изх. №2057(1)/03.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „„Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в УПИ ХIII-635, кв. 42 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ГАЗЕВ СОЛАР“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №548/2020

Изх. №2055(1)/03.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция № 2089 върху покрив на сграда с идентификатор 61813.760.100.2 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог с административен адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ № 7, бл. 5, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №547/2020

Изх. №2050(1)/03.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на част от търговско помещение - бивша аптека в източната част на партерен етаж от триетажна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.897 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в амбулатория за първична медицинска помощ по акушерство и гинекология“

възложител: „АИПСМПАГ-ЦЕНТРАЛ МЕДИКАЛ-Д-Р АТИДЖЕ КАРАМЕШИНОВА“ ЕООД

Прочети още...