Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №627/2024

Изх. №2007(1)/23.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград. Подобект: Улица от о.т. 170, о.т. 171 до ПТ 11 в гр. Хаджидимово“

възложител: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

Прочети още...

Съобщение №626/2024

Изх. №1934(1)/23.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод и улична канализация до поземлен имот с идентификатор 04279.627.249 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №625/2024

Изх. №1927(1)/23.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гараж в поземлен имот с идентификатор 65334.300.2933 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: А. П.

Прочети още...

Съобщение №624/2024

Изх. №1838(1)/23.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на ул. „Костадин Катранджиев“ в участъка между о.т.164, о.т. 177, о.т. 178 с дължина 100 м в с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №623/2024

Изх. №1818(1)/23.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 21748.501.127 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“

възложител: И. П.

Прочети още...

Съобщение №622/2024

Изх. №1817(1)/23.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.49.416 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: К. К.

Прочети още...

Съобщение №621/2024

Изх. №1797(1)/23.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищна сграда с търговска част в поземлен имот пл. сн № 574 по плана на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград“

възложител: З. С.

Прочети още...