Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №43/2020

Изх. №222(1)/27.01.2020 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 37472.459.2 по КК и КР на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА В. Т. Р.

Прочети още...

Съобщение №42/2020

Изх. №221(1)/27.01.2020 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 37472.439.8 по КК и КР на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА В. Т. Р.

Прочети още...

Съобщение №41/2020

Изх. №195(1)/27.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към жилищна сграда в УПИ XII - 534 от кв. 37 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:И. А. Ш.

Прочети още...

Съобщение №40/2020

Изх. №179(1)/27.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 00134.2.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:С. К. А., Д. К. Д., П. Г. Д., Л. Г. Д.

Прочети още...

Съобщение №39/2020

Изх. №170(1)/27.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на уличен канал от о.т. 188 - о.т. 187, кв. 73 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №38/2020

Изх. №146(1)/27.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 69938.700.12 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:В. П. П.

Прочети още...

Съобщение №37/2020

Изх. №145(1)/27.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на „Цех за алуминиева и PVC дограма“ в УПИ I - 091009 (поземлен имот с идентификатор 40912.91.9 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Кърналово), землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград в „Цех за производство и търговия на дрехи - долно бельо, чорапи и чорапогащи““

Възложител:„СТОФ“ ЕАД

Прочети още...