Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №814/2020

Изх. №2979(1)/25.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на консервационни и реставрационни дейности в храм „Св. Вмчк. Димитър“, разположен в поземлен имот с идентификатор 22602.501.107 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ЦЪРКВА „СВЕТИ ВМЧК ДИМИТЪР“

Прочети още...

Съобщение №813/2020

Изх. №2969(1)/25.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Ремонт, възстановяване и обзавеждане на църква „Св. Димитър“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 72374.900.396 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: ЦЪРКВА „СВЕТИ ВМЧК ДИМИТЪР“

Прочети още...

Съобщение №812/2020

Изх. №2952(1)/25.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.219.1.8, разположен в сграда с идентификатор 04279.614.219.1.8 в поземлен имот с идентификатор 04279.614.219.1 по кадастралната карта на гр. Благоевград, УПИ I, кв. 90 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград от „за търговска дейност“ в „за школа по изкуства““

възложител: Ц. С.

Прочети още...

Съобщение №811/2020

Изх. №2942(1)/25.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство, разделяне и промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.610.170.1.2, разположен в сграда с идентификатор 04279.610.170.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.610.170 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (УПИ VIIVII14, кв. 19 по плана на III гр. Благоевград) на два нови самостоятелни обекта с предназначение „за друг вид самостоятелен обект““

възложител: „НИКОПОЛИ - 2“ ООД

Прочети още...

Съобщение №810/2020

Изх. №2939(1)/25.09.2020 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.2.164 в местността „Баларбаши - 15 - 1“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

възложител: С. С.

Прочети още...

Съобщение №809/2020

Изх. №2936(1)/25.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в част от поземлен имот с идентификатор 20105.34.22 в местността „Кънлиица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Д. К.

Прочети още...

Съобщение №808/2020

Изх. №2927(1)/25.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 00134.1.56 в местността „Кури дере“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „РИМЕЛА“ ЕООД

Прочети още...