Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Антикорупция

Ддекларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) 


Прочети още...

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН по вътрешния канал в РИОСВ - Благоевград

Вътрешни правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ

Вътрешни правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ - Благоевград

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2022 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) за 2022 г.


Прочети още...