Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Доклад за състояние качеството на атмосферния въздух

Шестмесечни доклади

ДОКЛАДИ за състоянието на качеството на атмосферния въздух в гр.Благоевград относно контролираните показатели :

 

 1. Летен доклад за период от 01.04.2023 г. до 30.09.2023 г. - Повече информация
 2. Зимен доклад за период от 01.10.2022 г. до 31.03.2023 г. - Повече информация
 3. Летен доклад за период от 01.04.2022 г. до 30.09.2022 г. - Повече информация
 4. Зимен доклад за период от 01.10.2021 г. до 31.03.2022 г. - Повече информация
 5. Летен доклад за период от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. - Повече информация
 6. Зимен доклад за период от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. - Повече информация
 7. Летен доклад за период от 01.04.2020 г. до 30.09.2020 г. - Повече информация
 8. Зимен доклад за период от 01.10.2019 г. до 31.03.2020 г. - Повече информация
 9. Летен доклад за период от 01.04.2019 г. до 30.09.2019 г. - Повече информация
 10. Зимен доклад за период от 01.10.2018 г. до 31.03.2019 г. - Повече информация
 11. Летен доклад за период от 01.04.2018 г. до 30.09.2018 г. - Повече информация
 12. Зимен доклад за период от 01.10.2017 г. до 31.03.2018 г. - Повече информация
 13. Летен доклад за период от 01.04.2017 г. до 30.09.2017 г. - Повече информация
 14. Зимен доклад за период от 01.10.2016 г. до 31.03.2017 г. - Повече информация
 15. Летен доклад за период от 01.04.2016 г. до 30.09.2016 г. - Повече информация
 16. Зимен доклад за период от 01.10.2015 г. до 31.03.2016 г. - Повече информация
 17. Летен доклад за период от 01.04.2015 г. до 30.09.2015 г. - Повече информация
 18. Зимен доклад за период от 01.10.2014 г. до 31.03.2015 г. - Повече информация
 19. Летен доклад за период от 01.04.2014 г. до 30.09.2014 г. - Повече информация
 20. Зимен доклад за период от 01.10.2013 г. до 31.03.2014 г. - Повече информация
 21. Летен доклад за период от 01.04.2013 г. до 30.09.2013 г. - Повече информация
 22. Зимен доклад за период от 01.10.2012 г. до 31.03.2013 г. - Повече информация
 23. Летен доклад за период от 01.04.2012 г. до 30.09.2012 г. - Повече информация
 24. Зимен доклад за период от 01.10.2011 г. до 31.03.2012 г. - Повече информация
 25. Летен доклад за период от 01.04.2011 г. до 30.09.2011 г. - Повече информация
 26. Зимен доклад за период от 01.10.2010 г. до 31.03.2011 г. - Повече информация
 27. Летен доклад за период от 01.04.2010 г. до 30.09.2010 г. - Повече информация
 28. Зимен доклад за период от 01.10.2009 г. до 31.03.2010 г. - Повече информация
 29. Летен доклад за период от 01.04.2009 г. до 30.09.2009 г. - Повече информация
 30. Зимен доклад за период от 01.10.2008 г. до 31.03.2009 г. - Повече информация