Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СЪМИТ ЛОДЖ БАНСКО“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на изграждане на хотел и апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.155.129, местност Асаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ПИРИН ЕСТЕЙТ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно ваканционно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.160.212, местност Овиначе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: П. А.

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 20540.12.25, местност Равнако – Секирица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за ФЕЦ и трафопост“ и „Проект на ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 20540.43.274, местност Преслапо – Каловица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за ФЕЦ и трафопост“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Белица за поземлен имот с идентификатор 39270.25.30, местност Валтата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „АРМЕЛ АУТО“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автокъща, автосервиз и логистичен център в поземлени имоти с идентификатори 56126.187.2 и 56126.187.53 в местността Айран бунар по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Т. Г. Т.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.82.45 в местността Кури дере - Ш.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Белица

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Белица за поземлени имоти с идентификатори 03504.235.5 и 03504.235.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона „Жм“