Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-34-РС/2020 г.: Предоставянето на сума в размер на 35 520,00 лв. (тридесет и пет хиляди петстотн и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2755/31.08.2020 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-33-РС/2020 г.: Предоставянето на сума в размер на 35 940,00 лв. (тридесет и пет хиляди деветстотин и четиридесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Симитли по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1265/02.04.2020 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-32-РС/2020 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 27000,00 лв. (двадесет и седем хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №949/11.03.2020 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-31-РС/2020 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 8200,00 лв. (осем хиляди и двеста лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Якоруда по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3794/26.11.2019 г.

Прочети още...