Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-44-РС/2021 г.: Предоставянето на сума в размер на 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №674/17.02.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-43-РС/2021 г.: Предоставянето на сума в размер на 2 573 986,86 лв. (два милиона петстотин седемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №672/17.02.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-42-РС/2021 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 35 400,00 лв. (тридесет и пет хиляди и четиристотин лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №579/12.02.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-41-РС/2021 г.: Разрешавам предоставянето на сумата  размер на 35 008,47 лв. (тридесет и пет хиляди и осем лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №578/12.02.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-40-РС/2021 г.: Предоставянето на сума в размер на 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №169/19.01.2021 г.

Прочети още...