Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-37-РС/2020 г.: Предоставянето на сума в размер на 23465,28 лв. (двадесет и три хиляди четристотин шестдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2984/23.09.2020 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-36-РС/2020 г.: Предоставянето на сума в размер на 40408,80 лв. (четиридесет хиляди четристотин и осем лева и осемдесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2968/21.09.2020 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-35-РС/2020 г.: Предоставянето на сума в размер на 25 896,00 лв. (двадесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и шест лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2759/01.09.2020 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-34-РС/2020 г.: Предоставянето на сума в размер на 35 520,00 лв. (тридесет и пет хиляди петстотн и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2755/31.08.2020 г.

Прочети още...