Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Новини

РИОСВ – Благоевград дава възможност за обслужване по електронен път с цел максимално намаляване необходимостта от физическо посещаване на инспекцията

Във връзка с въвеждането на мерки ограничаващи разпространението на коронавирус COVID-19 и минимизирането на контактите с ползвателите на услуги, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград информира гражданите и бизнеса за обслужване по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и призовава активно да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция.

Прочети още...

Регламентират се задължения към лицата, уреждащи превози за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2016 относно превоза на отпадъци и получателите на отпадъци

С промени в законодателството се регламентират задължения към лицата, уреждащи превози за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2016 относно превоза на отпадъци и получателите на отпадъци

Прочети още...

22 март - световен ден на водата

world water dayСветовният ден на водата ‘2020 поставя темата за водата и изменението на климата и неразривната връзка между тях. Кампанията цели да се покаже как правилната употреба на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Прочети още...

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуоровъглеводороди (HFC) за зареждане от 40 тона CO2 еквивалент или повече няма да може вече да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите чл.13, §3, ал.1 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

Прочети още...

До 15 февруари 2020 г. - информация и отчети за ОРВ и ФПГ

15 февруари е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Благоевград на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), за предходната календарна година. Задължението е на всички лица, които извършват дейности от обхвата на Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове (обн. в ДВ бр. 20/2017 г.).

Прочети още...