Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Бюджет на РИОСВ-Благоевград

Утвърден бюджет на РИОСВ - Благоевград за 2023 г.

Утвърден бюджет на РИОСВ - Благоевград за 2022 г.

Утвърден бюджет на РИОСВ - Благоевград за 2021 г.

Утвърден бюджет на РИОСВ - Благоевград за 2020 г.

Утвърден бюджет на РИОСВ - Благоевград за 2019 г.

Утвърден бюджет на РИОСВ - Благоевград за 2018 г.

Утвърден бюджет на РИОСВ - Благоевград за 2017 г.

 

Финансови отчети 2022 година

Финансов отчет към 31.12.2022 г.

Финансов отчет към 30.09.2022 г

Финансов отчет към 30.06.2022 г

Финансов отчет към 31.03.2022 г

 

Финансови отчети 2021 година

Финансов отчет към 31.12.2021 г

Финансов отчет към 30.09.2021 г.

Финансов отчет към 30.06.2021 г.

Финансов отчет към 31.03.2021 г.

 

Финансови отчети 2020 година

Финансов отчет към 31.12.2020 г.

Финансов отчет към 30.09.2020 г.

Финансов отчет към 30.06.2020 г.

Финансов отчет към 31.03.2020 г.

 

Финансови отчети 2019 година

Финансов отчет към 31.12.2019 г.

 

Финансови отчети 2018 година

Финансов отчет към 31.12.2018 г.

 

Финансови отчети 2017 година

Финансов отчет към 31.12.2017 г.

 

Финансови отчети 2016 година

Финансов отчет към 31.12.2016 г.

Финансов отчет към 30.09.2016 г.

Финансов отчет към 30.06.2016 г.

Финансов отчет към 31.03.2016 г.

 

Финансови отчети 2015 година

Финансов отчет към 31.12.2015 г.

Финансов отчет към 30.09.2015 г.

Финансов отчет към 30.06.2015 г.

Финансов отчет към 31.03.2015 г.

 

Финансови отчети 2014 година

Финансов отчет към 31.12.2014 г.

Финансов отчет към 30.09.2014 г.

Финансов отчет към 30.06.2014 г.

Финансов отчет към 31.03.2014 г.

 

Финансови отчети 2013 година

Финансов отчет към 31.12.2013 г.

Финансов отчет към 30.09.2013 г.

Финансов отчет към 30.06.2013 г.

Финансов отчет към 31.03.2013 г.

 

Финансови отчети 2012 година


Финансов отчет към 31.12.2012 г.

Финансов отчет към 30.09.2012 г.

Финансов отчет към 30.06.2012 г.

Финансов отчет към 31.03.2012 г.

 

                                  

       МОСВ                           РИОСВ           

          

 

<!--[if !vml]-->

 
 

                                                                           

                                                                                                                                              Европейски съюз

                                                                                                                                              ЕФРР

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-БЛАГОЕВГРАД

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.”

2700, Благоевград, ул. “Свобода” №1, тел. 073/88-314-012, факс: 073/885158, e-mail: blriosv@yahoo.com