Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №54/2014 г.

Инвестиционно предложение:"Изграждане на подземен паркинг, паркинг на три нива и център за спешна медицина в новообразуван УПИ Х в имот с идентификатор 04279.603.181 и площ 48773 м2 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №53/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на селскостопански обор за животни в имот №056009 с площ 1.189 дка в землището на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград"

Съобщение №52/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на кравеферма за отглеждане на 250 бр. крави в имот №029006 с площ 10.729 дка в землището на с. Марчево, община Гърмен,област Благоевград"

Съобщение №51/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.17.105 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №50/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на осем броя вили в имот № 000793 с площ 8.551 дка, местност „Ленишки рид" в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград"

Съобщение №49/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на шест /6/ бр. къщи за гости, детска площадка, спортна площадка, басейн и барбекю в имот №016234 с площ 9.004 дка, местност „"Кестените", землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Съобщение №48/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на спортен комплекс в двора на VІІІ СОУ Благоевград в имот с идентификатор 04279.626.30 и площ 22081 м2 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"