Съдържание

Посетители

В момента има 716  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №40/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на медицински център в имот с пл. №702, кв. 50 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград"

Съобщение №39/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали от находище „Умата" в землището на с. Крушево и с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград"

Съобщение №38/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Засаждане на тополи в имот №006096 в местността „Ормана", землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград"

Съобщение №37/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение(сондажен кладенец) за охлаждане на компресор и хигиенни нужди на цех за производство на обувки, изграден в имот №72 от квартал 73 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград"

Съобщение №36/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на трайни насаждения за производство на биомаса на площ 234.737 дка в имот №000660 с площ 298.992 дка в местността „Горната лъка", землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград"

Съобщение №35/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на трайни насаждения за производство на биомаса на площ 207.596 дка в имот №000659 с площ 266.645 дка в местността „Горната лъка", землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград"

Съобщение №34/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на трайни насаждения за производство на биомаса на площ 239.405 дка в имот №000202 с площ 318.474 дка в местността „Кадъно", землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград"