Съдържание

Посетители

В момента има 301  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №61/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Монтиране на хидромелиоративна система за капково напояване на лозови насаждения в землищата на с. Хотово, с. Лозеница и с. Зорница, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №60/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на къщи за гости, заведение, спортни площадки, възстановителен център и открит басейн в урегулиран поземлен имот № 027062, местност „Лозето", землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград"

Съобщение №59/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Корекция на коритото на р. Струма с цел добив на баластра в землището на с. Бураново, община Кочериново, област Кюстендил"

Съобщение №58/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изменение на дейността на пункт за изкупуване на плодове и зеленчуци, разположен в УПИ II (поземлен имот № 075005), местност „Седми километър", землище на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград в земеделска аптека"

Съобщение №57/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на 6 бр. жилищни сгради, хотел с ресторант, конферентен блок, зона за релакс и басейн и трафопост в имот с идентификатор 65334.150.11, местност „Чинар куши" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №56/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна пристройка за разширение на котелно към съществуващ цех за производство и консервиране на сърми, разположен в поземлен имот с идентификатор 56126.601.4024 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №55/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изменение на инвестиционно предложение по отношение начина на захранване на хотел със застроена площ 600 - 700 м2 и две двуетажни къщи в имот № 051020, местност „Гладно поле", землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил"