Съдържание

Посетители

В момента има 193  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №117/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда" – отдели, подотдели 93 „а"; 93 „у", „х", „ц", „ч", „ф"; 366 „е"

Прочети още...

Съобщение №116/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на складова база за промишлени стоки в имот № 056023, местност „Гладно поле", землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №115/2014 г.

Инвестиционно предложение "Ремонт на съществуващ уличен водопровод в ж.к. „Запад" на гр. Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №114/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на казан за изваряване на ракия (ракиджийница) в имот № 101006, местност „Мехмедица", землища на с. Лещница, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №113/2014 г.

Инвестиционно предложение "Ниско жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.310.3425 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №112/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI - 474,195, кв. 7 по регулационния план на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №111/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа на с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград"

Прочети още...