Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-33-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-33-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на мотел, кафе-бар, офиси и паркинг в поземлен имот с идентификатор 47189.162.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: Р. Г. Ф., Х. Ф. К., Е. К. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-32-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на лозя с площ от 21,00 дка в имот с идентификатор 39935.35.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„МАРТИНЕС 2008“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-31-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Доставка и монтиране на оборудване и обзавеждане за цех за производство на мебели и офиси в сграда, находяща се в УПИ I-4064 от кв. 245 на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„НС БИОМЕЛ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-30-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на малък склад за строителни материали в поземлен имот с идентификатор 20064.54.9 в местността „Карааче – Чаире“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дагоново, община Белица, област Благоевград“

Възложител: Д. И. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

06-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 06-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „„Изграждане на пречиствателна станция (ПСОВ) в имот с идентификатор 65334.212.634 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

05-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 05-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в имот № 012016, местност „Гръцка нива“, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“ и за „Жилищно строителство и изграждане на собствен водоизточник в имот № 012017, местност „Гръцка нива“, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„МАЙ ФОРЕСТ” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-29-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Добив на пясъци и чакъли от находище „Митински рид” в землищата на с. Дрангово и с. Митино, община Петрич”

Възложител:„АТОМОН” ООД, ЕИК: 101652348

От тук може да изтеглите пълния текст на решението