Съдържание

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-02-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-02-П/18.01.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.45.205 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич област Благоевград“

Възложител:Георги Мицков

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-01-П/18.01.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в част от поземлен имот с идентификатор 65334.159.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Севда Давидова, Здравка Арнаудова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението