Съдържание

Посетители

В момента има 529  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №79/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане на 5 бр. нови водовземни съоръжения (тръбни кладенци) за поливане на зелени площи в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №78/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 65334.150.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №77/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на строителни материали – пясъци и чакъли от находище “Пиринковец“ в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №76/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на „Склад за зърно“ и „Винарска изба и къща за гости“ в поземлен имот №023001, местност „Дебела дръма“ в землището на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №75/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на лозови насаждения на площ от 5.266 хка и изграждане на капкова система за напояването им в поземлени имоти с №№ 062007, 062006, 060014, 054061, 054043, 054020, 054023, 054005, 054004, 054018, 054003 и 054032 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Съобщение №74/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости в имот № 027054 с площ 6.748 дка, местност „Цикандилка“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №73/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.518.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград“