Съдържание

Посетители

В момента има 317  гости и няма потребители и в сайта

Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Благоевград
се ангажира да осигури достъп доофициалната интернет страница на РИОСВ – Благоевград
 
в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (ЗЕУ, доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Декларация - ТУК