Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № УO-02-АПК/2019 г. за прекратяване на азминистративна процедура

Решение № УО-02-АПК/05.07.2019 г. за прекратяване на административна процедура по изменение и допълнение на Решение № 01-ДО-274-0/ 2013 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъците на "СТАК" ООД, с. Длангово, община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-224-2  от 05.08.2015 г. на „БЕРГОВИ РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-505-0/04.02.2019 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „Р. М. С. Трейд“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-УО-АПК-1/2019 г. за прекратяване процедурата по издаване на регистрационен документ

Решение: Прекратявам процедурата по издаване на регистрационен документ на "ПИРИН-ТЕКС" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-243-1/23.01.2019 г. за прекратяване на регистрация и действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и дейстието на регистрационен документ на ЕТ "Веселинка Апостолова - ВЕСНА"

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-291-1/11.10.2018 г. за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

Решение: Прекратявам  действието на Решение  №01-ДО-291-0  от 28.12.2017 г. на „ПЕТРОЛ СЪРВИС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-452-1/28.08.2018 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението