Съдържание

Посетители

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №459/2019

Изх. №2084(1)/24.06.2019 г.

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ обект „Цех за печене и пакетиране на ядки“ в „Склад за хранителни стоки“ в поземлен имот с идентификатор 39116.160.491 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „ХРИСЕМ-К“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №458/2019

Изх. №2068(1)/24.06.2019 г.

уведомление за проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) за УПИ ІV-271 от квартал 23 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел разделяне на урегулирания поземлен имот на два самостоятелно обособени урегулирани поземлени имота.

Възложител: Е. Г. Б., А. С. В., Б. С. Щ.

Прочети още...

Съобщение №457/2019

Изх. №2043(1)/24.06.2019 г.

инвестиционно предложение “Пристрояване и надстрояване към съществуваща едноетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ II-890, кв. 58 по ПР на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: Х. А. Г.

Прочети още...

Съобщение №456/2019

Изх. №2036(1)/24.06.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на мини футболно игрище с изкуствено покритие в УПИ II-167, кв. 6 по плана на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №455/2019

Изх. №2022(1)/24.06.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към жилищна сграда, разположена в УПИ XV - 119, кв. 15 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:Д. С. К. , С. М. К.

Прочети още...

Съобщение №454/2019

Изх. №2012(1)/24.06.2019 г.

инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 27231.501.173 (УПИ IV - 173, кв. 4 по плана с. Еленово, община Благоевград) по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №453/2019

Изх. №2011(1)/24.06.2019 г.

инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 27231.501.201 (УПИ III - 501.201, кв. 7 по плана с. Еленово, община Благоевград) по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...