Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №514/2018

Изх. №2232(1)/15.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Предприятие за производство на хляб и тестени закуски в сграда с идентификатор 65334.301.1524.1.1 в поземлен имот с идентификатор 65334.301.1524 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител:ЕТ „ГОРАН ЛЮБЕНОВСКИ 9 НИКИ“

Прочети още...

Съобщение №513/2018

Изх. №2137(1)/15.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на открит басейн и барбекю (допълващо застрояване) към къща за гости в УПИ VI - 057021, кв. 57, землище на с. Баня, община Разлог, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител:„ПЕРЛА ТУРИСТ ИНВЕСТ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №512/2018

Изх. №2124(1)/15.06.2018 г.

уведомление за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.55.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението от „нива“ за „шивашки цех, офиси и жилищно строителство“.

Възложител: „ЕЛ ДИ ТЕКС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №511/2018

Изх. №2093(1)/15.06.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 04279.105.2, местност „Армутлука“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“.

Възложител: С. С.

Прочети още...

Съобщение №510/2018

Изх. №2075(1)/15.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на „търговски обект - магазин за хранителни стоки“ във „Фризьорски салон“ в УПИ VII-647, кв. 133 по плана на II-ри микрорайон - Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: П. Л. , М. Л.

Прочети още...

Съобщение №509/2018

Изх. №2132(1)/14.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на  – земеделски производител.

Възложител: М. Б.

Прочети още...

Съобщение №508/2018

Изх. №2131(1)/14.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на  – земеделски производител.

Възложител: И. А.

Прочети още...