Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №275/2020

Изх. №897(3)/07.04.2020 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.19.121, местност „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

възложител: „МЛЕТ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №274/2020

Изх. №1070(3)/07.04.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.778.26 в местността Раплево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Г. К., Л. К.

Прочети още...

Съобщение №273/2020

Изх. №1264(1)/07.04.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод – съоръжение на техническата инфраструктура от съществуващ водопроводен клон по ул. „Гоце Делчев“ до поземлен имот с идентификатор 61813.680.33 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №272/2020

Изх. №1254(1)/07.04.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на приемно-предавателна станция №2635, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 61813.750.61.1, разположена в поземлен имот с идентификатор с административен адрес: гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 52 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №271/2020

Изх. №1253(1)/07.04.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на приемно-предавателна станция №2632, находяща се на покрив на сграда с идентификатор 65334.300.1402.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1402, с административен адрес: гр. Сандански, ул. „Марица“ № 12 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №270/2020

Изх. №1252(2)/07.04.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на приемно-предавателна станция №2612, находяща се на покрив на сграда с идентификатор 04279.625.111.6, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.625.111, с административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Ален мак“ бл. 2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, , община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №269/2020

Изх. №1251(2)/07.04.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на приемно-предавателна станция №2021, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 04279.626.322.6, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.626.322, с административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“ бл. 28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...