Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №910/2021

Изх. №3046(1)/16.09.2021 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00134.2.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, с цел образуване на 5 (пет) броя нови имота с проектни идентификатори 00134.2.37, 00134.2.38, 00134.2.40, 00134.2.41 и 00134.2.42 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Д. Д., П. Д., Л. Д., С. А.

Прочети още...

Съобщение №909/2021

Изх. №3033(1)/16.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.31.16, местност Гуровица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: И. М.

Прочети още...

Съобщение №908/2021

Изх. №3032(1)/16.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.176.20, местност Свети Иван по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: И. М.

Прочети още...

Съобщение №907/2021

Изх. №2890(3)/16.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ между о.т. 100 - 150 и 149 - 151 - р. Марево, с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №906/2021

Изх. №3026(1)/15.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ II - 60 в кв. 5 по плана на с. Митино, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Ф. Б.

Прочети още...

Съобщение №905/2021

Изх. №3017(1)/15.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в УПИ ХII, имот пл. № 109 в кв. 7 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №904/2021

Изх. №3016(1)/15.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в УПИ VI, имот пл. № 109 в кв. 7 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...