Съдържание

Посетители

В момента има 193  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №152/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на автомагазин, авторемонтна работилница, пункт за годишни технически прегледи, магазин и офис в поземлен имот с идентификатор 17395.181.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №151/2014 г.

План - извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на община Белица", землище на гр. Белица

Прочети още...

Съобщение №150/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на мост през воден обект - дере в с. Краище, община Белица, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №149/2014 г.

Инвестиционно предложение "Реконструкция на прага, укрепващ Главен колектор I в участъка на преминаване през р. Благоевградска Бистрица и изграждане на рибен проход" землище на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №148/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на пункт за годишни технически прегледи на моторни превозни средства (МПС) в поземлен имот с идентификатор 56126.240.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №147/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска постройка до 50 м2 в имот № 140008, местност „Драча", землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №146/2014 г.

Инвестиционно предложение "Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.177 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...