Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №138/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот пл.сн. № 2, махала „Драгова", кв. „Ораново", (идентичен с поземлен имот пл.сн. № 31, кв. „Ораново"), гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №137/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на електронна оптична съобщителна мрежа по ул. „Младост", ул. „Стефан Стамболов" и околовръстно шосе към с. Лиляново и по ул. „Поленишки път" към с. Поленица, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №136/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на оптична кабелна мрежа - оптичен кабел от с. Микрево до с. Илинденци с трасе през землищата на с. Микрево, с. Струмяни, с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №135/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на оптична кабелна мрежа - оптичен кабел от гр. Петрич до разклона за с. Марикостиново с трасе през землищата на гр. Петрич, с. Дрангово, с. Тополница, с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №134/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изменение на магазин за промишлени стоки, автосервиз, автомивка и склад в цех за сглобяване на мебели" в имот с идентификатор 56126.600.4783 по одобрени кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №133/2014 г.

"План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Места, землище на с. Филипово, с. Осеново и с. Места, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №132/2014 г.

Изменение на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 04279.616.90 (УПИ V-3325, кв. 125 по плана на ІІ-ри микрорайон, гр. Благоевград)

Прочети още...