Съдържание

Посетители

В момента има 692  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на разрешителните

Издаването на разрешение по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.) и редовното упражняване на правата по него е задължително условие, при което могат да се извършват дейностите по третиране на отпадъци. Неразрешеното извършване на подобни дейности е основание за прилагането на принудителни административни мерки.

 

Издадени разрешения за дейности с отпадъци по чл. 35 ал. 1 т. 1 от Закона за управление на отпадъците от директора на РИОСВ-Благоевград