Съдържание

Посетители

В момента има 726  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №146/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 и площ 102.585 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение №145/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изменение на обект „Овцеферма в имот № 000166, местност „М. Говедарово“, землище на с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №144/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в поземлен имот №300001 в землището на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение №143/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води с дълбочина до 10 м с цел напояване на лозови насаждения в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №142/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на градини с череши в имоти № 031014, местност „Огради“, № 027015 и № 027016, местност „Тенката пътека“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №141/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Засаждане на арония в имоти №№ 038009, 038011, 038013, 038014, 038015 и 038016, местност „Хинкови друмове“, землище на с. Лъки и имоти №№ 023059 и 023061, местност „Жингов бряст“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №140/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на сондажен кладенец за капково напояване на 27 дка малини, 9.5 дка орехи и 22 дка череши в имоти №№ 041007, 041016, 041018 и 041019, местност „Урумица“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“