Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Новини

РИОСВ – Благоевград с няколко инициативи в кампанията „Да изчистим България заедно” – 2018

15 sep    С няколко инициативи РИОСВ – Благоевград ще се включи в тазгодишното издание на кампанията „Да изчистим България заедно“. Екоинспекцията планира три инициативи в периода от края на месец август до 15 септември – денят, определен за национално почистване.

Прочети още...

Стартира регистрацията за Европейска седмица на мобилността 2018

EMW Logo BG Blue 3 line Date    За участие в инициативата, местните власти могат да направят регистрация до 16 септември 2018 г. на официалния сайт на кампанията: http://www.mobilityweek.eu/ .

Прочети още...

Online обучение за подготовка на проектни предложения за покана 2018 по подпрограма "Действия по климата" на програма LIFE

life2016Екипът на НЗК-България по програма LIFE подготви и предоставя Online обучение за подготовка на проектни предложения за покана 2018 по подпрограма "Действия по климата" на програма LIFE. Крайният срок за подаване на предложения по подпрограма "Действия по климата" е 12 септември 2018, 16:00 ч. местно време в Брюксел.

Прочети още...

Няма превишение на нормите за фини прахови частици във въздуха в резултат на запалване на депото за неопасни отпадъци на община Кочериново

Няма превишение на установените норми за фини прахови частици във въздуха в резултат на запалването на депото за неопасни отпадъци на община Кочериново, местността Айдере в землището на с. Бараково. Това показват измерените от автоматична измервателна станция за качество на атмосферния въздух (АС за КАВ), намираща се в кв. „Ален мак“ на Благоевград.

Прочети още...

Указания за провеждане на контролната дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Със съвместна Заповед № РД-01-119/04.05.2018 г. на министъра на здравеопазването, № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите и № 01-457/31.05.2018 г. на министъра на труда и социалната политика се утвърждават Указания за провеждане на контролната дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

Прочети още...