Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-ДО-293-1/07.11.2018 г. за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

Решение: Прекратявам  действието на Решение  №01-ДО-293-0  от 26.01.2018 г. на „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-376-1/31.10.2018 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-376-0  от 28.09.2015 г. на „Веолия Енерджи България“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-295-0/17.10.2018 г. за отказ за издаване на разрешение

Решение: Отказвам издаване на разрешение на „ЕЙ ВИ ЕКС ЛОГИСТИК“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-288-3/11.10.2018 г. за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

Решение: Прекратявам  действието на Решение  №01-ДО-288-2  от 20.07.2017 г. на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-03/22.12.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ № 01-РД-282-2 от 07.12.2017 г.

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ № 01-РД-282-2 от 07.12.2017 г. на "Ирида-транс секюрити" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-324-1 от 20.11.2017 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-324-0  от 02.12.2014 г. на "Пласт колект“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-464-0/2017 г. за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение : № 01-РД-464-0/2017 г. за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ на „ЕКС.ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението