Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № УО-03/22.12.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ № 01-РД-282-2 от 07.12.2017 г.

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ № 01-РД-282-2 от 07.12.2017 г. на "Ирида-транс секюрити" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-324-1 от 20.11.2017 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-324-0  от 02.12.2014 г. на "Пласт колект“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-464-0/2017 г. за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение : № 01-РД-464-0/2017 г. за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ на „ЕКС.ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-359-1 от 16.10.2017 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-359-0  от 01.07.2015 г. на ЕТ„Меил Комерс – Илиян Тодоров“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-207-0  от 07.07.2014 г. на „БЯЛА КУЛА“ ООД – в ликвидация

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-452-0/2017 г. за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение : № 01-РД-452-0/2017 г. за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-285-2/2017 г. за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

Решение : № 01-ДО-285-2 от 11.08.2017 г. за прекратяване действието разрешение за дейности с отпадъците на „РЕСТИЙЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението