Съдържание

Посетители

В момента има 41  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

03-ОС/2018 г.

За прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост прекратявам започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Изграждане на фабрика за преработка на орехи в имот № 011004 в землището на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград“.

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на неизпълнени от възложителя изисквания на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за ОС за представяне на допълнителна документация в определения за това срок.

Възложител: „ЗАВЕТ-43“ ЕООД, ЕИК: 202359783

От тук може да изтеглите пълния текст на решението