Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Регистрационни документи за дейности с отпадъци

Лицата, притежаващи регистрационен документ имат право да извършват транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с § 1, т. 41 и 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в регистрационния документ.

Лицата, притежаващи регистрационен документ имат право да извършват дейности:

  • дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
  • дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;
  • дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за „биомаса“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби.

Процедура по издаване на Регистрационен документ за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци и съхраняване на неопасни отпадъци

Процедура по издаване на Регистрационен документ за дейностите по третиране на отпадъци

Административен регистър


 

Издадени регистрационни документи:

ОП „Чистота, озеленяване и благоустрояване“
„АГИ ТРАНС 1“ ЕООД
„АЛФА ДИНАМИК“ ЕООД
„БАЛКАНТЕКС“ ЕООД
„БАЛКАНУУД РЕСУРС“ ООД
„БЕЛЛА ДРЕС “ АД
„КАЛОЯНОВ И КАНАЗИРЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
„КОЛЕВ БГ“ ООД
„МАРК ТРАНС-1“ ЕООД
„МЕРИ ХРИС“ ЕООД
„НИК АВТО“ ЕООД
„ПЕРУНСТРОЙ 2006“ ООД
„ТЕО МОРИС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„УЛТРАХИМ“ ООД
„ШЕРБЕТОВ - М“ ООД
"АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ - БЕЛАСИЦА“ ЕООД
"ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД
ЕТ "Александър - МЕЧ - Тони Стоев"
ЕТ „АНДРЕЕВ ТРАНС – ИВАН АНДРЕЕВ“
ЕТ „ВЕЛЕС – КОСТАДИН ВЕЛЕВ“
ЕТ „ВЕЛЕС – КОСТАДИН ВЕЛЕВ“
ЕТ „ВЕРА БУЧКОВА – НАДЕЖДА БУЧКОВА“
ЕТ „ВЕСЕЛИНКА АПОСТОЛОВА - ВЕСНА“
ЕТ „ГАЛЯ КОЦАКОВА”
ЕТ „ГЛОРИЯ – ГЕОРГИ ТАШЕВ“
ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“
ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“
ЕТ „ЗОРА – КК – ГЕОРГИ БОЯДЖИЙСКИ“
ЕТ „ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ“
ЕТ „ИНВИКТО-ХРИСТО МИЛЕНКОВ“
ЕТ „КРАСИМИР АНГЕЛОВ - КРАСИЕМ“
ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – ЕКОГРУПТРАНС“
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА”, ПРИ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА”, ПРИ ОБЩИНА РИЛА
ОП "Селскостопански и благоустройствени строежи"
РИЛСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ
„Авея” ЕООД
„АДА” ЕООД
„АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ” ЕООД
„АЛБИР“ ООД
„АЛБРЕК“ ЕООД
„АЛБРЕК“ ЕООД
„Алфа Рециклинг“ ЕООД
„АЛФАПЛАСТ БГ“ ЕООД
„АМАНА“ ЕООД
„АНДРЕЕВ ТРАНС 2014” ООД
„АНКЕР ГРУП“ ЕООД
„АСПРА – ДИМИТРОВИ И СИЕ“ СД
„АСПРА-89“ ЕООД
„АСЯ - 86” ЕООД
„АФМ-ЧИСТОТА“ ООД
„Б и М -07“ ЕООД
„Балкан Трейд Груп 2018“ ЕООД
„БАЛКАН-БГ ТРЕЙД” ООД
„БАЛКАНСТРОЙ КК" ООД
„БАЛКАНСТРОЙ“ АД
„БАНСКО 2020“ ЕООД
„БЕКО – ЕКСПОРТ - ИМПОРТ“ ООД
„БЕЛЛА СТИЛ“ АД
„БЕТОН“ ЕООД
„БИ ЕС ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД
„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД
„БИОМАСА” ЕООД
„БИОСТРОЙ“ ЕООД
„БКС“ ЕООД
„БЛАГОЕВГРАД БТ“ АД
„БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ООД
„Благоустройство и чистота - Разлог“ ЕООД
„БлаМет“ ЕООД
„БМ 2010” ЕООД
„БОБИ - 2007” ЕООД
„БОБИ-ТЕКС“ ЕООД
„БОБИ-ТЕКС“ ЕООД
„БОДРОСТ-96“ АД
„БОИЛ” ООД
„БОНАНА“ ООД
„БРАВО“ АД
„БРЕЖАН“ ЕООД
„БРУНАТА“ ООД
„БУЛЕКО 87“ ЕООД
„БУЛКАР“ООД
„В И ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ООД
„Вайк - 2“ ООД
„ВАСТО – ТЕ“ ЕООД
„ВЕ и МИ 2016” ЕООД
„ВЕГА - ТЕКС“ ООД
„ВЕКО 2010 В“ ООД
„ВЕТРЕН" ООД
„ВИ ТИ КЪМПАНИ“ ООД
„ВИ ТИ КЪМПЪНИ ГР” ООД
„ВИЛАГ-АБ“ ООД
„ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД
„ВИНСТРОЙ“ ООД
„ВИТА ТРАНСПОРТ“ ЕООД
„ВИТО ВГ“ ЕООД
„ВЛК ПЛАСТ“ ЕООД
„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД“ АД
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
„ВОКЮЕН” ЕООД
„ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД
„ВТВ Транспорт“ ЕООД
„ГАМА КОМЕРС” ООД
„ГАМА КОМЕРС” ООД
„ГАНЧЕВИ ЛЕС ГРУП" ЕООД
„ГЕО ТРАНС 2001“ ЕООД
„ГЕОВАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
„ГИД РАЗЛОГ“ ЕООД
„ГРЕКА ТРАНС” ЕООД
„ГРИЙН СТОУН“ ЕООД
„ДАРЕВ“ ООД
„ДЖАНО“ ЕООД
„ДЖИ ПИ КЛИИН“ ЕООД
„ДИАМО” ЕООД
„ДИАНА“ ООД
„ДИВА“ ООД
„ДИЗАЙН СОФА С“ ЕООД
„ДИНОС – А“ ООД
„ДОН-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
„ДОН-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
„ДРЪМ“ ЕООД
„ЕВИ И БЕТИ“ ЕООД
„ЕВРО ДООР“ ООД
„ЕВРО КАМ 20“ ЕООД
„ЕВРО МИЙД ЕНД МИЛК“ ЕООД
„ЕВРО МИЙД ЕНД МИЛК“ ЕООД
„ЕЙ ВИ ЕКС ЛОГИСТИК“ ООД
„ЕКО 5 ПЕЛЕТ“ ЕООД
„ЕКО СПЛИТ“ ЕООД
„ЕКО ТЕХ - 2011“ ЕООД
„ЕКОГРУПТРАНС - 2“ ООД
„ЕКОГРУПТРАНС-2“ ООД
„ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД
„ЕКСИ ТРЕЙД" ЕООД
„ЕЛ. НАНС ТРАНСПОРТ“ ЕООД
„ЕМИЛИ СТАРТ“ ЕООД
„ЕМК Груп“ ООД
„ЕНВИРОНМАН ТЕО БЪЛГАРИЯ“ ООД
„ЕС ДИ ПАРТНЕРС“ ООД
„Ес Ти Ес Медикал Груп“ АД - гр. Сандански
„Ес Ти Ес Медикал Груп“ АД - гр. Сандански
„ЕУРОЕНЕРДЖИ“ ООД
„З е Т - транс“ ЕООД
„ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА“ АД
„ЗАХО ЛОГИСТИК” ЕООД
„ЗАХОВ – МД“ ЕООД
„ЗИ-ДКО” ЕООД
„ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР“ АД
„ИРИДА-ТРАНС СЕКЮРИТИ“ ЕООД
„ИРИДА“ ООД
„ИТАМ“ ЕООД
„КАМПАНИАС ТРАНС“ ООД
„КАРГО ЕНД ФРАЙТ СЪРВИСИС“ ООД
„КАРСКОМ“ ЕООД
„КиК 2011“ ООД
„КИОГ“ ЕООД
„КИРИЛ СТОЙЧЕВ - 97“ ЕООД
„КМ ТРАНС“ ЕООД
„КОЛЕВ БГ“ ООД
„КОНСТРУКТ 3В” ЕООД
„КРАСИТРАНС" ЕООД
„КУЛИН” ЕООД
„ЛАМКОР 2“ ООД
„ЛД ТРАНСПОРТ“ ЕООД
„ЛЕСКО“ ООД
„ЛЕСОСТРОЙ 2010” ЕООД
„ЛУКС СТРОЙ“ ООД
„МАРКУС КЪМПАНИ“ ЕООД
„МАТАНД" ЕООД
„МЕБЕЛИ ДИЗАЙН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ООД
„МЕБЕЛФАБ“ АД
„МЕС-КО“ ЕООД
„МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД
„МЕТАЛ СТРАТ“ ЕООД
„МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
„МИЛЕНИНСКИ“ ЕООД
„МИЛИЦА - 72” ЕООД
„МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД
„МИТИТРАНС“ ЕООД
„МОНОЛИТ – 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД
„МОНОЛИТСТРОЙ – ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ“ ООД
„МУЛТИТРУП“ ООД
„МУЛТИТРУП“ ООД
„МУСАЛА-2004“ ЕООД
„НАСИПНИ ТОВАРИ“ ЕООД
„НИДЕКС“ ООД
„НИК ТРАНС 95“ ЕООД
„НИКИ И ДЖЕКИ“ ЕООД
„НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД
„НИКИ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД
„НИКО КАР“ ЕООД
„НИКОЛ ТРАНС“ ЕООД
„НИКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
„НЮ ДОМУС“ ЕООД
„Ню Лес Груп" ООД
„О.В.И. КАР“ ЕООД
„ОМЕГА-ТЕКСТИЛ“ ООД
„ОПУС-44“ ООД
„ПАНВАЛ” ЕООД
„ПАПИ МЕТАЛ” ЕООД
„ПАС ТРЕЙД” ООД
„ПАЧКА МЕТАЛ” ЕООД
„ПЕТОЛИЯ КАР“ ООД
„ПИБ СЪРВИСИС - 08“ ЕООД
„ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД
„ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД
„ПИРИН ТЕКС“ ЕООД
„ПИРИН ТЕКС“ ЕООД
„Пирин ТР“ ЕООД
„ПИРИН-ВАТ” ООД
„ПЛАСТ КОЛЕКТ“ ЕООД
„ПОЛИКОЛОР 2003” ООД
„ПРИМО ТРЕЙД“ ЕООД
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - САНДАНСКИ“ ЕООД
„РАСТЕР ЮГ“ ООД
„РЕГИНА ТРАНС“ ООД
„РИВА 21“ АД
„РОСИВО“ООД
„РОСТЕР“ ООД
„С и З – Оранжерии Петрич“ ЕООД
„С&П ТЕКСТИЛ” ООД
„Салоникасами 11” ООД
„САНВАЛ” ЕООД
„СД МЕТАЛ” ЕООД
„СЕРЖ – 2013“ ЕООД
„СИГМА СКИ” ЕООД
„СИНА СТИЛ“ ООД
„СКРИНО“ ЕООД
„СМИЛЯНОВ“ ЕООД
„СОФИДА М“ ООД
„СТ-МАК-10-ТЦАТЦИАНДРЕО ТОМАС-СТАВРОС“ ООД
„СТАК“ ООД
„СТАЛКО“ ООД
„СТАС ТРАНС-73” ЕООД
„СТИЛ КОМПЛЕКС“ ООД
„СТИЛСТРОЙ-М“ ООД
„СТРОИТЕЛ 2001“ ЕООД
„СТРОЙКОМТРАНС“ ЕООД
„СУПЕРЕКО“ ООД
„СУПЕРЕКО“ ООД
„СЪНИ ТЕРА 2007“ АД
„СЪНИ ТЕРА 2007“ АД
„ТАШЕВ ТРАНС“ ЕООД
„ТЕМЕЛИС АНДРЕАС“ ЕООД
„ТЕМИС ЮГ 1“ ЕООД
„ТЕМИС ЮГ“ ЕООД
„ТЕОХАРОВИ“ ООД
„ТЕОХАРОВИ“ ООД
„ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО“ ЕООД
„ТРАНС БОВЕ” ЕООД
„ТРАНС ДИНАСТИ“ ЕООД
„ТРАНС ЛЪРД“ ООД
„ТРАНСМАКС” ЕООД
„ТРАНСПОРТ ЕНД КОММЕРСИАЛ“ ЕООД
„ТРЕСКА“ ЕООД
„ТРЕСКА” ЕООД
„ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК” ЕООД
„ТРИМПЕКСПОРТ ЛОГИСТИКС“ ЕООД
„ТРОЯНСКИ МАЙСТОРИ“ ЕООД
„УКЕВ ТРАНС” ЕООД
„УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД
„УУД МАСТЕР“ ЕООД
„Фабрика Хамефа“ ЕООД
„ФЕНИКС БЛАГОЕВГРАД“ ООД
„ФЕНИКС НЕВРОКОП“ ООД
„ФУРНИР-ПЛАСТ“ ЕООД
„ХАРИЕСА ФЕШЪН" ЕООД
„ХАРИЕСА ФЕШЪН“ АД
„ХЕД ТРАНС“ ООД
„ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“ АД
„ХИМТЕКС-2003“ ООД
„ХМЦ“ АД
„ХРИ 2016” ЕООД
„ЮЛЕН“ АД
„ЮРО ДИЙЛ“ ЕООД
„ЯНУС-ПРЕВОЗ” ЕООД