Съдържание

Посетители

В момента има 413  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Кочериново и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 27.10.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Кочериново, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Якоруда и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 15.07.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Якоруда, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Разлог и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 11.07.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Разлог, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Рила и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 29.06.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Рила, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Прочети още...

Изменение на правилника за ЕЕС

Със Заповед № 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите е утвърден Правилник за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции по околна среда и водите, приет на Колегиум на Министерство на околната среда и водите на 09.03.2015 г.
С ПИД се въвеждат нови механизми за избор и участие на представители на неправителствени организации и експерти с определена компетентност или специалисти по планове и програми в заседанията на ЕЕС.