Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-46-РС/2021 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 31 452,00 лв. (тридесет и една хиляди четиристотин петдесет и два лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1335/02.04.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-45-РС/2021 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 114 600,00 лв. (сто и четиринадесет хиляди и шестстотин лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1078/19.03.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-44-РС/2021 г.: Разлешавам предоставянето на сума в размер на 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №674/17.02.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-43-РС/2021 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 2 573 986,86 лв. (два милиона петстотин седемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №672/17.02.2021 г.

Прочети още...