Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-83-РС/21.02.2024 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 188 000,00 лв. (сто осемдесет и осем хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2781(3)/09.02.2024 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-82-РС/20.02.2024 г.

Отказвам предоставянето на сума в размер на 85 176,00 лв. (осемдесет и пет хиляди сто седемдесет и шест лева) с ДДС, представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (ДВ, бр. 11/2023 г. изм. и доп.) в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ – Благоевград по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, изискани със заявление вх. №631/06.02.2024 г. от кмета на Община Разлог

Прочети още...

Решение № БЛ-81-РС/24.01.2024 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 43 080,00 лв. (четиридесет и три хиляди и осемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гоце Делчев по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 127/08.01.2024 г., допълнено с вх. № 127(2)/16.01.2024 г.

Прочети още...

Заповед №8/2023 г.: за намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата, за отчетната 2024 година на Община Благоевград ЕИК: 000024695, седалище и адрес на управление: област Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, представлявана от Методи Петров Байкушев – кмет

Прочети още...