Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №24/2018 г.

Възложител„ДАХАМ ЕКЗЕКЮТИВ КОНСУЛТИНГ“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на ТИР паркинг ГТП, автосервиз и логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.334.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ДАРОС ЕНЕРДЖИ“ ООД

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в имот с идентификатор 36083.59.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №23/2018 г.

Възложител:„ВИГАЛ - АБ“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на ТИР паркинг ГТП, автосервиз и логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.334.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №23/2018 г.

Възложител„ВИГАЛ - АБ“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на ТИР паркинг ГТП, автосервиз и логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.334.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ ЕООД, ЕИК 201389179

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в имот с идентификатор 36083.59.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №22/2018 г.

Възложител:ЗП ГЕОРГИ РАДИНСКИ

Инвестиционно предложение:“Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци, производство на сладко и добив на подземни води в поземлен имот с идентификатор 78625.501.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД, гр. София

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости. СПА център и администрация в имот № 000348, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“