Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.44.109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел поддържане чистотата и поливане на зелени площи“ с възложител община Петрич

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: К.  Ч.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – бензиностанция, автомивка, склад за промишлени стоки и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52074.28.9, местност Киселица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“ и „Изграждане на мотел, лятна тераса, спортни и детски площадки в поземлен имот с идентификатор 52074.29.2, местност Киселица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СОФАРМА“ АД

Инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна на предназначението на цех за производство на лейкопластири, находящ се сграда с идентификатор 65334.301.2618.46, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2618 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в цех за производство на концентрати за хемодиализа, производство на козметични продукти (шампоани и лосиони за коса и тяло), вторична опаковка на лекарства и хранителни продукти и едноетажна пристройка към нея за инсталационни нужди“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: П. Т.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на 5 броя вилни сгради и вилна сграда навес барбекю в поземлени имоти с идентификатори 69261.64.17 и 69261.64.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КОРОНА ИТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението и преустройство на част от масивна сграда, разположена в УПИ ІІ, пл. №1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград в цех за производство на пелети и пътна масива ограда“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Лорис 1“ ЕООД

Инвестиционно предложение:„Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентификатор 53326.500.53 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“