Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на два броя сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел допълнително питейно водоснабдяване на гр. Петрич“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: К. Ч.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – бензиностанция, автомивка, склад за промишлени стоки и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52074.28.9 и изграждане на мотел, басейн, лятна тераса, спортни и детски площадки и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52074.29.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Лита транс“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – паркинг за собствен автотранспорт, автосервиз, автомивка, магазин, склад, офиси и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52074.32.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: А. С.

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт към изградена животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 44464.8.19, местност „Воденицата/Бостанлък“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ФЕЦ БАРАКОВО“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 6 бр. жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02748.93.936 с площ 6.826 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: А. К.

инвестиционното предложение: „Къщи за гости и ресторант в поземлен имот с идентификатор 40926.151.20, местност „Арнаудовото“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърланово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„СТОМИ – 99“ ООД

документация за инвестиционно предложение „Пристройка, преустройство и промяна на предназначението на бивш военен стол, разположен на първи и полуподземен етаж на жилищна сграда, находяща се в УПИV-87, кв. 15 по регулационния план на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград в магазин за хранителни стоки и мандра“