Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Г.С и Л. И.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на 12 (дванадесет) броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.8.18 в местността Бухото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И „ДАМАС ГРУП“ ООД

документация за: за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.145.9, местност Таушанка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Романтика клуб“ АД.

Инвестиционно предложение: “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 39270.21.77 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград“ и „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 39270.21.76 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „РИДО 2020“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на почивно оздравителен комплекс в поземлен имот с идентификатор 54537.52.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Илинда“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали, на площ от 89.3 дка на находище „Беслен“ в землището на с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление  за Проект на План за интегрирано развитие на община Гоце Делчев 2021 - 2027 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И Ж.К.

документация за Уведомление  за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.66.18, местност Над междата, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“