Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-13-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-13-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра в поземлен имот с номер 000141 в землището на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: А. А. П., М. А. К., Е. А. К., Л. А. М., А. К. К. и Е. К. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-12-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра в поземлен имот с номер 000141 в землището на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „ПАСТИР“ ООД, ЕИК: 201216323

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

04-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №  04-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Модернизация на земеделското стопанство чрез строителство на нови сгради и закупуване на пчелни кошери, инвентар, машини и съоръжения в имот № 058003, местност „Чучурите“ в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ФЛОРА 2 ЛАЙФ“ ООД, ЕИК: 202255382

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

03-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № № 03-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма в поземлени имоти № 005005 и № 005018, местност „Джебре“ в землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: Д. Б. Л.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-11-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за “Изграждане на рибарник в имоти с №№ 191008, 191004 и 191007 в землището на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: И. Б. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-10-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Биогазова система и когенерация за производство на ел. енергия в имот № 021056, местност „Жингов бряст“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ВИА КЪНСТРАКШАН“ ЕООД, ЕИК: 202411276

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-09-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел IIІ от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Глазне“ на р. Глазне, в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК: 200355640

От тук може да изтеглите пълния текст на решението