Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-60-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-60-П/02.11.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Външно ел. захранване на Приемо-предавателна станция на БТК SO 1621, разположена в имот с идентификатор 21498.130.33 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград“

Възложител: „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, ЕИК: 831642181

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-59-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-59-П/02.11.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз в имот № 025006, местност „Друмо“ в землището на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: И. Д. Н., постоянен адрес: хххххх

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-58-П/01.11.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изменение на обект МВЕЦ „ТАС“ на р. Влахинска землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград

Възложител: „ХИДРОЕКОЕНЕРГО - ТАС“ ЕООД, ЕИК: 131056489

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

22-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 22-АПК/25.10.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци в имот № 027001 с площ 8.012 дка в местността „Студената вода“, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „АРГИНИ“ ЕООД, ЕИК: 203611956

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-57-П/20.10.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие с дневен капацитет до 2 тона овче мляко и производство на млечни изделия от овце – кисело и прясно мляко, кашкавал, сирене и извара в имот № 200235 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ЕКОМИЛК БГ“ ЕООД, EИК: 203681239

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-56-П/13.10.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра в поземлен имот с идентификатор 17405.507.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „ВЛАДОГРУП“ ЕООД, ЕИК: 202955687

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

21-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 21-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска постройка за временно домуване на 50 броя крави в поземлен имот № 034037 в землището на с. Смолево, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: Е. М. Б., с постоянен адрес: xxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението