Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-07-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-07-П/29.01.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно за „Изграждане на комплекс за леки и товарни автомобили с административна част в поземлен имот с идентификатор 56126.23.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„ВЕНИ ИНТЕРТРАНС“ ЕООД, ЕИК: 201589105

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-06-П/26.01.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Преопаковане и препакетиране на отпадъци от пестициди и бракувани и негодни химични вещества на площадки на физически и юридически лица, намиращи се на територията на общините Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич, Якоруда, Белица, Разлог, Банско, Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово от област Благоевград и общините Рила и Кочериново от област Кюстендил“

Възложител: „МЛ-България“ АД, ЕИК: 112106418

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-05-П/26.01.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно за „Изграждане на хотели и търговски обекти със заведения за развлечения и хранене в имоти с идентификатори № 61813.15.851 и № 61813.15.18, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград”

Възложител: Елена Борунова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-04-П/26.01.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административно производство по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдна ферма за пъстървови и шаранови видови риби в съществуващо рибовъдно стопанство „Кантона“ в имот № 006002 в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград

Възложител: EТ „ПРАЙЗ – ИВАН УДЕВ“, ЕИК: 101647949

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-03-П/22.01.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно за „Изграждане оранжерия в имот № 004002, местност „Горни лаки“, землище на с. Рибник, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Спаска Трунгова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-02-П/18.01.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.45.205 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич област Благоевград“

Възложител:Георги Мицков

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-01-П/18.01.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в част от поземлен имот с идентификатор 65334.159.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Севда Давидова, Здравка Арнаудова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението