Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №510/2018

Изх. №2075(1)/15.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на „търговски обект - магазин за хранителни стоки“ във „Фризьорски салон“ в УПИ VII-647, кв. 133 по плана на II-ри микрорайон - Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: П. Л. , М. Л.

Прочети още...

Съобщение №509/2018

Изх. №2132(1)/14.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на  – земеделски производител.

Възложител: М. Б.

Прочети още...

Съобщение №508/2018

Изх. №2131(1)/14.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на  – земеделски производител.

Възложител: И. А.

Прочети още...

Съобщение №507/2018

Изх. №2126(1)/14.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на  – земеделски производител.

Възложител: Д. А.

Прочети още...

Съобщение №506/2018

Изх. №2121(1)/14.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на  – земеделски производител.

Възложител: В. Е.

Прочети още...

Съобщение №505/2018

Изх. №2121(1)/14.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на  – земеделски производител.

Възложител: В. Е.

Прочети още...

Съобщение №504/2018

Изх. №2090(1)/14.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на  – земеделски стопанин.

Възложител: С. С.

Прочети още...