Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №358/2019

Изх. №1015(2)/21.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имоти с номера 012016 и 012017 в местността Гръцка нива, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„МАЙ ФОРЕСТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №357/2019

Изх. №1733(1)/17.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Инсталиране на соларни панели с мощност 29.7 KWp, IP65 - фотоволтаична централа от ВЕИ към пансион за възрастни хора в УПИ IV, пл. № 156 в кв. 3 по плана на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „РЕДЖИНА ДЕЛ МАРЕ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №356/2019

Изх. №1729(1)/17.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Инсталиране на соларни панели с мощност 29.7 KWp, IP65 - фотоволтаична централа от ВЕИ към пансион за възрастни хора в УПИ IV, пл. № 156 в кв. 3 по плана на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „РЕДЖИНА ДЕЛ МАРЕ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №355/2019

Изх. №1716(1)/17.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Разширение на обект „Логистичен център“, изграден в УПИ 192.44 (поземлен имот с идентификатор 56126.192.44) в поземлен имот с идентификатор 56126.192.45, местност „Омондрос - Потоко“ по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „НОВА МЕТЕОРА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №354/2019

Изх. №1713(1)/17.05.2019 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за имот №022019, землище на с. Смолево, община Якоруда, област Благоевград“.

Възложител:„НАСЛЕДНИЦИ НА П. И. К.

Прочети още...

Съобщение №353/2019

Изх. №1639(1)/17.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kWp на терен в поземлен имот с идентификатор 32648.5.42, местност „Лялевско“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:„ВАТКОМ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №352/2019

Изх. №1638(1)/17.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на нов двоен трафопост в поземлен имот с идентификатор 02748.24.278 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител:„ДРЪМ“ ЕООД

Прочети още...