Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №330/2019

Изх. №1622(1)/14.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението и вътрешно преустройство на офис № 14 на кота +14.55 м (тавански етаж) от сграда със смесено предназначение - аптека, банка, офиси и жилища (идентификатор 65334.300.1738.1) - източна част, изградена в УПИ II - 1738 (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1738), кв. 88 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в жилище: ап. А_014“

Възложител: И. И. И.

Прочети още...

Съобщение №329/2019

Изх. №1621(1)/14.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гаражи в имот № 321, УПИ III, кв. 9 (поземлен имот с идентификатор 65334.300.321 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански) по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: В. Г. М., К. М. М.

Прочети още...

Съобщение №328/2019

Изх. №1578(3)/14.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на част от сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20105.35.21 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград в цех за производство и съхранение на храна за пчели“

Възложител: „С. И. П.-ЕКСПРЕС“ООД

Прочети още...

Съобщение №327/2019

Изх. №1515(3)/14.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж № МС-3 на находище на минерална вода „Левуново“ - ИДС, с. Левуново, община Сандански за водоснабдяване на „Оранжериен комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 43243.20.24 в местността Киселица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ТИ ЕР СИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №326/2019

Изх. №1620(1)/13.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението и вътрешно преустройство на офис № 2 и офис № 3 на кота +3.35 м (I - ви етаж) от сграда със смесено предназначение - аптека, банка, офиси и жилища (идентификатор 65334.300.1738.1) - източна част, изградена в УПИ II - 1738 (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1738), кв. 88 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в жилища: ап. А_02 и ап. А¬_03“

Възложител: И. И. И.

Прочети още...

Съобщение №325/2019

Изх. №1619(1)/13.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението и вътрешно преустройство на офис № 9 (идентификатор 65334.300.1738.1.2), офис № 10 (идентификатор 65334.300.1738.1.17) и офис № 11 (идентификатор 65334.300.1738.1.12) на кота +8.95 (трети етаж) от сграда със смесено предназначение - аптека, банка, офиси и жилища (идентификатор 65334.300.1738.1) - източна част, изградена в УПИ II - 1738 (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1738), кв. 88 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в жилища: ап. А_09 и ап. А¬_010“

Възложител: И. И. И.

Прочети още...

Съобщение №324/2019

Изх. №1611(1)/13.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична система, разположена на покрив на сграда с идентификатор 03504.404.1299.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: „МВЕЦ ЛЕНИЩА“ ООД

Прочети още...