Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №496/2018

Изх. №2099(1)/13.06.2018 г.

Горскостопанска програма за имоти с №№ 097002, 099001, 090012, 109005, 112004, 106007, 104009, 103004, 102007, 102014 , землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА ЯНКА МЕХАНДЖИЙСКА

Прочети още...

Съобщение №495/2018

Изх. №2098(1)/13.06.2018 г.

Горскостопанска програма за имоти с №097005, 099005, 090011, 109009, 112008, 106006, 104007, 103008, 102011, 102018, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА ЕВДОКИЯ МЕХАНДЖИЙСКА

Прочети още...

Съобщение №494/2018

Изх. №2083(1)/13.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Димитър Топалски– земеделски стопанин.

Възложител: Д. Т.

Прочети още...

Съобщение №493/2018

Изх. №2077(1)/13.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Таня Гелинска – земеделски стопанин.

Възложител: Т. Д. Г.

Прочети още...

Съобщение №492/2018

Изх. №2069(1)/13.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда за целогодишно ползване в поземлен имот с идентификатор 61813.781.781, местност „Бойков рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Л. Р. К.

Прочети още...

Съобщение №491/2018

Изх. №2068(1)/13.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда за целогодишно ползване в поземлен имот с идентификатор 61813.781.783, местност „Бойков рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Р. Р. Д.

Прочети още...

Съобщение №490/2018

Изх. №2067(1)/13.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда за целогодишно ползване в поземлен имот с идентификатор 61813.781.782, местност „Бойков рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: М. Р. К.

Прочети още...