Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №489/2018

Изх. №2049(1)/12.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот № 045010, местност „Бобови ниви“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител:К. С. Н.

Прочети още...

Съобщение №488/2018

Изх. №2045(1)/12.06.2018 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на магазин 1, находящ се на първи етаж на пет етажна кооперация в УПИ VIII-807 от кв. 111 по действащия подробен устройствен план на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в дентален кабинет“

Възложител: „ВИТА ПАРКЕТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №487/2018

Изх. №631(3)/12.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на два броя къщи за гости в имот № 277039, местност „Чифлико“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „АЙЛЯК 3“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №486/2018

Изх. №2081(1)/11.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Дарина Кирянска – земеделски производител.

Възложител: Д. А. К.

Прочети още...

Съобщение №485/2018

Изх. №2079(1)/11.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Красимир Тодоров – земеделски производител.

Възложител: К. М. Т.

Прочети още...

Съобщение №484/2018

Изх. №2078(1)/11.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Величка Касареева – земеделски производител.

Възложител: В. С. К.

Прочети още...

Съобщение №483/2018

Изх. №2018(1)/11.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на ново външно кабелно електрозахранване НН за обект „Рекреационен комплекс“ в УПИ II-348, кв.29 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“.

Възложител:„РЕГНУМ“ ООД

Прочети още...