Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №468/2018

Изх. №1969(1)/06.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на допълващо застрояване - лятна кухня, навес и барбекю в поземлен имот 04279.608.366 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: А. И. С., К. Л. Д., К. А. С.

Прочети още...

Съобщение №467/2018

Изх. №1968(1)/06.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на подпорна стена в поземлен имот с идентификатор 04279.35.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: „БТМ+“ ООД

Прочети още...

Съобщение №466/2018

Изх. №1967(1)/06.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на два броя подпорни стени в поземлен имот с идентификатор 04279.35.6 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „БТМ+“ ООД

Прочети още...

Съобщение №464/2018

Изх. №1976(1)/05.06.2018 г.

Горскостопанска програма за имот №003140, землище на гр. Добри лаки, община Струмяни, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА ДАМЯН СТОЙКОВ

Прочети още...

Съобщение №465/2018

Изх. №1171(9)/06.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на авторемонтна работилница и администрация в поземлен имот с идентификатор 65334.159.66 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: В. Б. С.

Прочети още...

Съобщение №463/2018

Изх. №1961(1)/05.06.2018 г.

Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.245.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота за „жилищно строителство“.

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №462/2018

Изх. №1957(2)/05.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Благоустрояване и ремонт на централен площад в парцел I, кв. 8а по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...