Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №718/2018

Изх. № 2634(1)/31.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на допълнително електрозахранване за Консервна фабрика, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.600.273 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„ИСА ЕВРО КОМЕРС“ АД ЕИК 101652309

Прочети още...

Съобщение №717/2018

Изх. № 2418(3)/31.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Промяна на функционалното отреждане на имот с идентификатор 56126.603.1541 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от „хигиенна баня, административна сграда, търговски обект и спортни дейности“ за „административна сграда, търговски и спортни дейности, ресторант, зала за тържества и нощно заведение“

Възложител:„АВАЛОН“ ЕООД ЕИК 101144887

Прочети още...

Съобщение №716/2018

Изх. № 2795(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Цех за производство на пелети в сграда с идентификатор 02676.501.3602.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3602 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител:„АТЕРА НУТС“ ЕООД ЕИК 205168089

Прочети още...

Съобщение №715/2018

Изх. № 2755(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане и оборудване на цех за производство на дървесни пелети в УПИ (ПИ) с номер 57002, местност Мамал дол, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„САТИ“ ЕООД ЕИК 101780650

Прочети още...

Съобщение №714/2018

Изх. № 2751(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Модернизация и автоматизиране на производствения процес в цех за пелети, находящ се в ПИ №119, кв.28 по плана на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:„БИО ФЮЧЪР“ ООД ЕИК BG203451074

Прочети още...

Съобщение №713/2018

Изх. № 2746(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение “Ремонтни дейности и монтиране на линия за производство на пелети в УПИ I -623, кв. 57 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„ЕКОЛЕС 2018“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №712/2018

Изх. № 2709(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на машини и оборудване за първична преработка на дървесина за нуждите на база „Топлика“, разположена в имот с номер 000382 в местността Топлика, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ЕООД ЕИК 200606943

Прочети още...