Съдържание

Посетители

В момента има 35  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-55-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-55-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Водовземане и ползване на повърхностен воден обект към водоем с обем 10 м за временно съхранения на жива риба в поземлен имот с идентификатор 21498.269.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „СТАНГЕР С“ ЕООД, EИК: 201438313

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-54-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на тир паркинг в поземлени имоти № 024058 и № 024059 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: М. П. В., адрес: xxxxxx.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-53-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицекланица в поземлен имот № 054009, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ФЛОРА 2 ЛАЙФ“ ООД, ЕИК: 202255382

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-52-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-52-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за производство на бетонни изделия в поземлени имот с идентификатор 17359.119.4 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „РИД“ ЕООД, ЕИК: 101160489

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-51-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за строителни материали, автомивка, кафе и офиси в имот № 057163 в землището на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: М. С. С., адрес: xxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-50-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1467 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Възложител: „Белатур“ АД, ЕИК: 811198833

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-49-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин, кафе и офиси в имот № 024008, местност „Лозята/Гребенаря/“ в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Л. Г. Ч., с постоянен адрес: xxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението