Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-59-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-59-П/24.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения в количество до 10 000 м3/год. от воден обект р. Струма, землище на с. Генерал Тодоров и с. Рупите, община Петрич, област Благоевград”

Възложител:„АГРОМЕЛИОРАЦИИ СТРУМЕСТА” ЕООД, ЕИК: 101001106

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-58-П/24.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения до 5000 м3/годишно от воден обект река Места, местност „Ормана”, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев”

Възложител:„Роуд инженеринг” ЕООД, ЕИК: 130003448

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-57-П/24.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изземване на инертни материали до 30 000 м3/годишно от воден обект река Струма” в землище на с. Тополница и с. Чучулигово, община Петрич

Възложител:„БУЛЛЕС СТРОЙ” ООД, ЕИК: 130667901

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-56-П/24.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения до 10 000 м3 годишно от участък с наносни острови и валове на река Места”

Възложител:„МЕКС КО” ЕООД, ЕИК: 130047971

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-55-П/24.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Добив на баластра до 5 000 куб. м/годишно от воден обект р. Места, местност „Завое“ и местност „Лушин“, землище на гр. Добринище, община Банско”

Възложител:„НАВЕЛ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК: 130047971

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-54-П/24.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Добив на баластра до 10 000 куб. м/годишно от наносен остров в руслото на р. Места, местност „Завое“, землище на гр. Добринище, община Банско”

Възложител:ЕТ „Маряни - Христо Савев“, ЕИК: 101678478

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-53-П/24.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект р. Места от км 15+835 до км 18+950, землище на с. Баничан, община Гоце Делчев и с. Балдево, община Гърмен”

Възложител:„ЛЕС КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК: 101662095

От тук може да изтеглите пълния текст на решението