Съдържание

Посетители

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №6/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на 9.300 ха лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване в землището на с. Левуново, община Сандански и с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №5/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 004005, 004007, 002006, 002007, 010011, 005002, 005012, 001003, 001008, 002027, 002026, 002025, 034002, 037027, 037014, 038002, 019012, 010009, 017028, с обща площ 18.7276 ха в землището на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №4/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя – засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване в имоти с №№ 025003, 025006, 025007, 025008, 025009, 025010, 025011, 02501017, 025030 и 025034 с обща площ 2.6794 ха в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение №3/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра в УПИ V от кв. 6 по плана на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №2/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на индустриални минерали - риолити, суровина за стъкларската и керамичната промишленост от находище „Балабаница“ в землището на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение №1/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на цех за консервиране на зеленчуци в имот №086013, местност „Джаговец“ в землището на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград“