Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №125/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на вилна сграда в имот №085002 в землището на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение №124/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на насаждения орехи, череши и малини в имоти с №№041016, 041018, 041019 и 041007 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №123/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ V-291, кв. 57, местност „Чарка“ по плана с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №122/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на панорамен път Банско – КС „Пирин“ от км 0+000 до км 3+734.85, с трасе преминаващо поземлени имоти с идентификатори 02676.104.1091, 02676.92.1091, 02676.93.1091, 02676.2.1091, 02676.120.589, 02676.121.589, 02676.122.589, 02676.140.595, 02676.122.584, 02676.142.584 и 02676.144.584 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение №121/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гл. Симитли, община Симитли, област Благоевград и изграждане на арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена“

Съобщение №120/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на „Изграждане на оранжериен комплекс с капково напояване в поземлен имот №003013 в землището на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №119/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция, и изграждане на полиетиленова оранжерия на метална конструкция в имот № 013004, местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“