Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №118/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на трайни насаждения от смокиня в имоти с №№ 000009, 006050, 006055, 006053, 000051 в землището на с. Лехово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №117/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Засаждане на смокинови, орехови и медоносни насаждения, и изграждане на водовземно съоръжение за напояване, резервоар, система за капково напояване и стопанска постройка в имоти с №№ 022022, 022023, 022020, 022015, 022016, 022024, 022025, 022019, 022018 и 022037, местност „Цалината“, землище на с. Полето, Община Симитли, Област Благоевград“

Съобщение №116/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Допълващо застрояване на селскостопанска сграда за клетъчно отглеждане на пъдпъдъци в УПИ І-240 в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №115/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на къща за гости, заведение за хранене и паркинг за каравани в имот №0200002 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Съобщение №114/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на стъклени оранжерии в поземлени имоти с идентификатори 65334.62.58 и 65334.71.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №113/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на насаждения от боровинки в поземлен имот №007007 в землището на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №112/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на трайни насаждения и култури и изграждане на капкова система за напояване в поземлени имоти с идентификатор 56126.44.69, 56126.44.53, 56126.43.25 и 56126.43.7, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“