Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №132/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на овощни градини в поземлени имоти с №№ 061009, 100.1908, 100.1911, 100.1912, 100.1914, 100.1917 и 000495 в землището на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград и добив на подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение“.

Съобщение №131/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 20 дка ягоди, 10 дка сливи, 5 дка смокини и 5 дка череши в имот № 013028, местност „Долна валта“, землище на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение №130/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на 80.00 дка десертни лозя в имот №000816 в землището на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №129/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на насаждения от боровинки и къпини в поземлени имоти с №№ 000356, 000371, 018037 в землището на с. Баничан, имот №022151 в землището на с. Борово, имоти с №№ 025098, 033205, 033206, 039017 и 039021 в землището на с. Брезница, имот №005065 в землището на с. Добротино, имот №023001 в землището на с. Корница и имоти с №№ 004101 и 057022 в землището на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №128/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на насаждение от малини в поземлени имоти с №№ 017078, 017077, 017013, 017088, 017014, 013034 и 016008 в землището на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №127/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот №375023 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение №126/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Засаждане на ябълкова и зеленчукова градина и изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване и изграждане на система за защита от градушки в поземлени имоти с №№ 031021, 031023, 031022, 031024, 029026, 020032, 020027, 031010, 031009, 024069 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“